លក្ខខណ្ឌផលិតផល ហុងដា ថ្មី


  • អតិថិជនអាចជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ
  • ផ្ទះជួលបង់រំលស់បាន
  • មិនបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល
  • មិនត្រូវការអ្នកធានា
  • អនុម័តឆាប់រហ័ស
  • គ្មានទ្រព្យបញ្ជាំ
  • ឯកសារងាយស្រួល
  • បង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ទទួលបានការធានាលើគុណភាពគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មរយៈពេល១ឆ្នាំឬស្មើរ១២០០០គីឡូម៉ែត្រពីហាងលក់ម៉ូតូហុងដាផ្លូវការ​ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។