លក្ខខណ្ឌផលិតផល ហុងដា ថ្មី

អតិថិជនអាចជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

  • គ្មានប្រាក់បង់ដំបូង
  • ផ្ទះជួលក៏បង់រំលស់បាន
  • មិនបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល
  • មានជម្រើសមិនមានអ្នកធានា
  • ការប្រាក់ពិសេសត្រឹមតែ ១.៥%
  • អនុម័តឆាប់រហ័ស
  • គ្មានទ្រព្យបញ្ជាំ
  • ឯកសារងាយស្រួល
  • កាតគ្រីស្ថិតក្រោមឈ្មោះអតិថិជន
  • បង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ទទួលបានការធានាលើគុណភាពគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មរយះពេល១ឆ្នាំឬស្មើ១២០០០គីឡូម៉ែត្រពីហាងលក់ម៉ូតូហុងដាផ្លូវការ ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។