យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុនជីអិលហ្វាយនែនគឺនៅបន្តរក្សាភាពជាក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះហើយការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់គ្រុបយើងគឺដើម្បីអោយក្លាយជា “អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថលរាប់ពាន់លាន” នៅក្នុងអាស៊ាននិងលើសពីនេះ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ក្រុមហ៊ុន​តែ​មួយ​គត់​និង​ឈាន​មុខ​គេ​ដែល​គ្រប​ដណ្តប់​នៅ​តំបន់​ជនបទ
មិនមានសេវារដ្ឋបាល
ប្រតិបត្តិការ ទូទាំង២៥ ខេត្ត/ក្រុង
បុគ្គលិកបំរើការ ជាង ១.០០០ នាក់
រយៈពេលអនុម័តត្រឹមតែ៣០នាទី
ភាពជោគជ័យរបស់ ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease មានរយៈពេលជាង ៣៥ ឆ្នាំ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារ ដឹ ហ្រ្កេត ឌ្យូក ភ្នំពេញ( The Great Duke Phnom Penh) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលសុី មានកិត្តិយសបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតគម្រប់ ៨៣ឆ្នាំ របស់លោកបណ្ឌិត កាន់ឆៃ គាស្រ៊ីថាណាកន