កញ្ញាសោម យ៉េងអៀងមុី
វិស្វករផ្នែកម៉ាសុីនមេនិយាយថា
"ឥរិយាបថដែលជឿជាក់ថាអ្នកអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាង
គឺជាគុណតម្លៃមួយដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន"។
លោក រឹម សុធា
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគាំទ្រប្រតិបត្តិការ&ពង្រីកផ្នែកម៉ូតូកង់បីនិយាយថា
"ការបណ្តុះបណ្តាលមានសារះសំខាន់ ណាស់សម្រាប់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ
ក្នុងតំណែងជាមន្ត្រីឥណទាន។វាមានសារប្រយោជន៏ជាច្រើនក្នុងការ
ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៏របស់ពួកយើងក្នុងអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាល"។
កញ្ញា ស្រឿ កញ្ញា
មន្រ្តីផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជននិយាយថា
"ខ្ញុំខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជន
នូវដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតលើផលិតផលបង់រំលស់ដែលពួកគាត់ត្រូវការ"។
កញ្ញា គាន សុវណ្ណា
មន្ត្រីផ្នែកវាយតម្លៃឥណទាននិយាយថា
"ការបណ្តុះបណ្តាលដែលខ្ញុំបានទទួល
ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញវិជ្ជាជីវះរបស់ខ្ញុំ"។
លោក សេង រតនៈ
មន្ត្រីផ្នែកទីផ្សារនិយាយថា
ការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងស្វែង
រកនូវគំនិតថ្មីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយដែល
ខ្ញុំចូលចិត្តនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំ"។
កញ្ញា ងួន ឡាំងកូ
ជំនួយការគណនេយ្យករនិយាយថា
"ពួកយើងប្រាកដថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការ
បញ្ជាទិញឲ្យបានលឿនតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់អ
តិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់ យើងតែកំពុងរង់ចាំ"។
លោក វ៉ា ចិន្ត្រា
ប្រធានផ្នែកសវនកម្មខាងក្នុងនិយាយថា
"សវនករមិនមែនជាមន្ត្រីប៉ូលីសទេតែជាដៃគូ
សហប្រតិបត្តិការនិងផ្តោតទៅលើគុណភាពនៃអាជីវកម្ម"។
កញ្ញា សុខ សុវណ្ណបូរ័ត្ន
ប្រធានផ្នែកការិយាល័យខាងក្រោយនិយាយថា
"វិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យការងារយើងបានល្អ
គឺយើងត្រូវស្រលាញ់នូវអ្វីដែលយើងធ្វើ"។
លោក តាំង ណារុន
នាយកដ្ឋានច្បាប់និងប្រតិបត្តិតាមនិយាយថា
"ការមកជាមួយគ្នាគឺជាការចាប់ផ្តើម រក្សាភាពជាមួយគ្នាគឺជាវឌ្ឍនភាព
ធ្វើការជាមួយគ្នាគឺជោគជ័យ"។
Previous
Next