ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GL Finance Indonesia) ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនិងក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia ដើម្បីក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនជម្រើសទីមួយសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើផលិតផល TATA

ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GL Finance Indonesia) ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនិងក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia ដើម្បីក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនជម្រើសទីមួយសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើផលិតផល TATA

ខែសីហា 10, 2017

ក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia (TMDI)  និង ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GLFI) មានសេចក្តីរីករាយប្រកាសពីការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន GLFI ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ លំដាប់ទីមួយសម្រាប់តំណាងចែកចាយទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន TMDI នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ តំណាងចែកចាយ TMDI នឹងផ្តល់ទីតាំងនៃកន្លែងតាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុន GLFI ហើយក្រុមហ៊ុន TMDI នេះ នឹងផ្តល់ការធានា ទិញត្រឡប់មកវិញក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបូងនៃកិច្ចសន្យាចំពោះយានយន្តទាំងអស់ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយ ក្រុមហ៊ុន GLFI ។ ក្រុមហុ៊ុន TMDI តំណាងចែកចាយ TMDI និង ក្រុមហ៊ុន GLFI គ្រោងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនៃ ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia (TMDI) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ2011 ជាក្រុមហ៊ុន បុត្រសម្ព័ន្ធពេញលេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Tata Motors និងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញា   ឆ្នាំ2013 ។ ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ ក្រុមហ៊ុន TATA Motors ឥណ្ឌូនេស៊ី បានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តដ៌សំខាន់មួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GLFI) គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Group Lease PCL. នៅប្រទេសថៃ ដែលជាក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាឈានមុខគេ ដែលដកស្រងចេញពីទីផ្សារមូលប័ត្រនៃប្រទេសថៃ។ ហើយ ក្រុមហ៊ុន GLFI បានចាប់ផ្តើមដំណើរការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ 2016 ។

ប្រភពពី  Group Lease PLC:
http://gl.listedcompany.com/news.html/id/597143

Related News

ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារ ដឹ ហ្រ្កេត ឌ្យូក ភ្នំពេញ( The Great Duke Phnom Penh) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលសុី មានកិត្តិយសបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតគម្រប់ ៨៣ឆ្នាំ របស់លោកបណ្ឌិត កាន់ឆៃ គាស្រ៊ីថាណាកន

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចូលរួមក្មុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការម៉ូតូ Honda Click 150CC និង ADV 150CC ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ ២០២០ និងកម្មវិធីជួបជុំដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច