ជីអិល ហ្វាយនែន ជាដៃគូជួយឲ្យជីវភាពលោក-អ្នកកាន់តែប្រសើរ! ជាមួយនិងបណ្តាញលក់ដ៏ច្រើន យើងកាន់តែអាចស្ថិតនៅជិតអតិថិជនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

GLF ~ samjamphoto 1126

ជីអិល ហ្វាយនែន ទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការផ្តល់ សេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅលើម៉ូតូ ហុងដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមហាងលក់ម៉ូតូហុងដាផ្លូវការ របស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេតែមួយគត់ នៅក្នុងទីផ្សារម៉ូតូក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Honda_logo-7

sambo

ក្រុមហ៊ុនមេ Group Lease PCL បានធ្វើការចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SIAM KUBOTAដើម្បីក្លាយជាដៃគូផ្លូវការ​ និងធ្វើសហប្រតិបត្តិកជាមួយ ក្រុមហ៊ុនគូបូតាកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅលើគ្រឿង

ចក្រកសិកម្មនៅតាមបណ្តាហាងលក់គ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតាផ្លូវការ​ដែលជាផលិតផលមានឈ្មោះល្បីនិងឈានមុខគេខាងផ្នែកកសិកម្មនៅ

ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

pimgpsh_fullsize_distr

solar

  • ទិញម៉ូតូ និងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា មួយទឹកដែលមានគុណភាពល្អជាមួយតម្លៃសមរម្យ
  • អាចពិនិត្យម៉ាសុីនម៉ូតូ មុនពេលដេញថ្លៃ
  • ដំណើរការលក់ដេញថ្លៃងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ងាយទទួលបានម៉ូតូ និងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា
  • មានគ្រឿងចក្រកសិកម្មគូបូតា និងម៉ូតូជាច្រើនសំរាប់ជ្រើសរើស
IMG_3683-2

ក្រុមហ៊ុន GL Finance Plc បានផ្តល់នូវសេវាកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅលើអ្នកចែកចាយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ Bajaj ដែលជាដៃគូជាមួយអ្នកលក់ Bajaj នៅកម្ពុជា។

យើងបន្តពង្រីកតាមរយៈ Bajaj ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែកចាយពីក្រុមហ៊ុន Bajaj ម៉ូតូកង់​ 3 ដែលជាយីហោល្បីល្បាញនិងឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Logo Bajaj Intracity-