ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្ត រតនគិរី

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្ត រតនគិរី ២៧ កញ្ញា ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមសម្រាប់ខេត្តរតនគិរី ស្រុកបរកែវ គឺហាងលក់ម៉ូតូហុងដា វង្សពេជ្រ ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុង ភូមិ១ ឃុំឡាមិញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី ជាប់ផ្ទះសំណាក់រតនបរកែវ ចម្ងាយប្រហែល 100 ម៉ែត ពីខ្លោងទ្វាវត្ត រតនរង្សី ។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទទួលបានសេវាកម្មភតិសន្យា( បង់រំលស់) ទៅលើម៉ូតូហុងដា អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី និងបន្ដពង្រីកចំនុចលក់បន្ថែមនៅតាមសាខា និងអនុសាខាហុងដា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសេវាភតិសន្យា។ អតិថិជនអាចដាក់ពាក្យ តាមរយៈសាខា និងអនុសាខា ហាងលក់់ម៉ូតូហុងដាទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមៈ 096 60 60 666 តាមរយៈទូរសព្ទដៃ  GL Digital Finance by…

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តកោះកុង ស្រុកស្រែអំបិល

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តកោះកុង ស្រុកស្រែអំបិល
8 សីហា 2018
ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមសម្រាប់ខេត្តខេត្តកោះកុង ស្រុកស្រែអំបិលគឺហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ស្រែអំបិល ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុង ភូមិត្រពាំង ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ចម្ងាយប្រហែល 80ម៉ែត ពីរង្វង់មូល ស្រែអំបិល។
សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទទួលបានសេវាកម្មភតិសន្យា( បង់រំលស់) ទៅលើម៉ូតូហុងដា អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី និងបន្ដពង្រីកចំនុចលក់បន្ថែមនៅតាមសាខា និងអនុសាខាហុងដា ដើម្បីបង្កលក្ខខណៈងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសេវាភតិសន្យា។

អតិថិជនអាចដាក់ពាក្យ តាមរយៈសាខា និងអនុសាខា ហាងលក់់ម៉ូតូហុងដាទូទាំងប្រទេស
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមៈ 096 60 60 666
តាមរយៈទូរសព្ទដៃ GL Digital Finance

^09CE8875FF70EDD7F350472200702C35F4950A2236A8349C17^pimgpsh_fullsize_distr

^F3A797805908B7FA09181B84B7734889DFB9FAEDA4B763043F^pimgpsh_fullsize_distr^02060BD96BA020D0A2C661DE545B3250CE4785AC1971134705^pimgpsh_fullsize_distr

^0E444E36C3743C8956CE1E73FA9E20D70B6FB52BF00B5BB117^pimgpsh_fullsize_distr ^31CB23AE09A31D08B3D1E14D15CE62093DF85355A619A17615^pimgpsh_fullsize_distr ^89FEFA5C54F64A1DD2E7382D820609F8B0DB25BA982E65721A^pimgpsh_fullsize_distr

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបគឺ អគារសាខាលក់ម៉ូតូហុងដា សៀមរាប ដំដែក

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបគឺ អគារសាខាលក់ម៉ូតូហុងដា សៀមរាប ដំដែក  27 មេសា 2018 ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សម្រាប់ខេត្តសៀមរាបគឺ អគារសាខាលក់ម៉ូតូហុងដា សៀមរាប ដំដែក ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ6A ស្ថិតក្នុងភូមិដំដែកផ្សារ  ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ខាងលិចផ្សារដំដែក ជិតធនាគារ អេស៊ីលីដា។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទទួលបានសេវាកម្មភតិសន្យា( បង់រំលស់) ទៅលើម៉ូតូហុងដា អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី និងបន្ដពង្រីកចំនុចលក់បន្ថែមនៅតាមសាខា និងអនុសាខាហុងដា ដើម្បីបង្កលក្ខខណៈងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសវាភតិសន្យា។ អតិថិជនដាក់ពាក្យតាមរយៈវេបសាយបង់រំលស់ www.gl-f.com អគារហាងលក់់ម៉ូតូហុងដា ឬភ្នាក់ងាទ្រូម៉ាន់នី ទាំងប្រទេស សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមៈ 096 60 60 666 GL Digital Finance  តាមរយៈទូរស័ព្ទ  …

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺ អគារហាងលក់ម៉ូតូហុងដា សេង ចេងទី ចោមចៅ

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺ អគារហាងលក់ម៉ូតូហុងដា សេង ចេងទី ចោមចៅ  18 តុលា 2017   ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺ អគារហាងលក់ម៉ូតូហុងដា សេង ចេងទី ចោមចៅ ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ4 ស្ថិតក្នុង សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ក្បែភ្លើងស្ដុបកប់ស្រូវ ប្រហែល 30ម៉ែត។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទទួលបានសេវាកម្មភតិសន្យា( បង់រំលស់) ទៅលើម៉ូតូហុងដា អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី និងបន្ដពង្រីកចំនុចលក់បន្ថែមនៅតាមសាខា និងអនុសាខាហុងដា ដើម្បីបង្កលក្ខខណៈងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសវាភតិសន្យា។ អតិថិជនដាក់ពាក្យតាមរយៈវេបសាយបង់រំលស់ www.gl-f.com អគារហាងលក់់ម៉ូតូហុងដា ឬភ្នាក់ងាទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមៈ 096 60 60…

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាម-ស្គន់

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាម-ស្គន់  17 តុលា 2017 ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកចំណុចលក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាម-ស្គន់ គឺហាងលក់ម៉ូតូហុងដា សុខ គា ស្គន់ ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ6 ស្ថិតក្នុង ភូមិតាសែន  ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ខាងលិចរង្វង់មូលផ្សាស្គន់ ចំងាយ150ម៉ែត។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទទួលបានសេវាកម្មភតិសន្យា( បង់រំលស់) ទៅលើម៉ូតូហុងដា អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុ ជីអិល ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី និងបន្ដពង្រីកចំនុចលក់បន្ថែមនៅតាមសាខា និងអនុសាខាហុងដា ដើម្បីបង្កលក្ខខណៈងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសវាភតិសន្យា។ អតិថិជនដាក់ពាក្យ Online តាមរយៈវេបសាយបង់រំលស់ https://www.gl-f.com សាខា និងអនុសាខា ហាងលក់់ម៉ូតូហុងដា ឬភ្នាក់ងាទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមៈ 096 60 60 666 GL…

លោក David Grier បានប្រឈមឧបសគ្គចំនួន 35 របស់GL ដើម្បីរៃអង្គាសមូលនិធិសម្រាប់ស្នាមញញឹមរបស់កុមារដែលកើតមកដោយបបូរមាត់ឆែប

David Grier គឺជាវាគ្មិនដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សដ៏ល្បីម្នាក់ ជាមេចុងភៅដ៏ចំណាន ជាអ្នកដែលចូលចិត្តដំណើរផ្សងព្រេង ព្រមទាំងជាអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុង ដ៏អស្ចារ្យ មកពីទីក្រុង Cape នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ គាត់បានតាំងចិត្តដោយលះបង់នូវពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រំដែនកំនត់នៃផ្នត់គំនិត និងរាងកាយរបស់មនុស្ស។ គាត់បានលះបង់ពេលវេលានិងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយសង្គមវិញ។គាត់តែងតែចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរបស់គាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនអោយរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹម គំនិតវិជ្ជមាន ការយល់ត្រូវ ការកំណត់នូវឱកាស និងកាតតសូជំនះដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ។
ថ្មីៗនេះ David Grier បានលះបង់នូវពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការតសូរត់ម៉ារ៉ាតុងឡើងភ្នំ ៣៥ដងក្នុងរយៈពេល៣៥ថ្ងៃ ដើម្បីប្រមូលប្រាក់ជួយកុមារចំនួន ៣៥ នាក់ក្នុងការវោះកាត់បបូរមាត់ឆែប និងនាំមកនូវស្នាមញ ញឹមថ្មីមួយសម្រាប់កុមារទាំងនោះផងដែរ។ វាក៏ជាខួប៣៥ឆ្នាំនៃ Operation Smile ផងដែរ។
GL គឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំមួយរបស់ David Grier ហើយក៏បានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនូវការតសូលះបង់របស់គាត់ដើម្បីនាំមកនូវស្នាមញញឹមថ្មីមួយសម្រាប់កុមារទំាងឡាយដែលកើតមកមានបបូរមាត់ឆែប។

More on Facebook page: https://www.facebook.com/dmmgrier/?ref=br_rs
Website                          : http://davidgrier.co.za/about

david-grey

22195433_10155750629418249_7072299527892455431_n

GL FINANCE Plc. រួមចំណែកដល់ការច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា (IT) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

GL FINANCE Plc. រួមចំណែកដល់ការច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា (IT) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ភ្នំពេញថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 GL FINANCE Plc. Cambodia (GLF) និងមជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ ស្វហ្វវែរ អេច អ ឌី (KSHRD) បានពង្រឹងកិច្ចសហការរបស់ពួកគេតាម រយៈការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ (MoU) ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងការយល់ដឹងនៅកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសកល។ ក្រុមហ៊ុន GL FINANCE Plc. កម្ពុជាផ្តល់ជូននូវឱកាសដល់អ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាវ័យក្មេង ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីរក្លាយជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលដែលឈានមុខគេ។ ទាក់ទងនឹងព្រិត្តិការណ៍នេះ GLF បានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរៀបចំកម្មវិធី IT នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីនាំមកនូវឱកាសកាន់តែច្រើន សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាវ័យក្មេងដើម្បីបង្ហាញគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ពួកគេ និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន។ ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកឈ្នះទទួលបានរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបានទទួលលិខិតបញ្ជាក់ចូលរួមផងដែរ។ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបេក្ខជនភាគច្រើនមកពី KSHRD ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់នូវសេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញ ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ។ លោក Mitsuji Konoshita ប្រធាន GLF កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា “GLF មិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សអោយមានសក្តានុពលក្នុងការច្នៃប្រឌិតលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ” ។ GLF ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា…

ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GL Finance Indonesia) ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនិងក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia ដើម្បីក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនជម្រើសទីមួយសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើផលិតផល TATA

ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GL Finance Indonesia) ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនិងក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia ដើម្បីក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនជម្រើសទីមួយសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើផលិតផល TATA   ខែសីហា 10, 2017   ក្រុមហ៊ុន TATA Motors Distributing Indonesia (TMDI)  និង ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ឥណ្ឌូនេស៊ី (GLFI) មានសេចក្តីរីករាយប្រកាសពីការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន GLFI ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ លំដាប់ទីមួយសម្រាប់តំណាងចែកចាយទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន TMDI នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ តំណាងចែកចាយ TMDI នឹងផ្តល់ទីតាំងនៃកន្លែងតាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុន GLFI ហើយក្រុមហ៊ុន TMDI នេះ នឹងផ្តល់ការធានា ទិញត្រឡប់មកវិញក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបូងនៃកិច្ចសន្យាចំពោះយានយន្តទាំងអស់ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយ ក្រុមហ៊ុន GLFI ។ ក្រុមហុ៊ុន TMDI តំណាងចែកចាយ TMDI និង…

កីឡាវាយកូនបាល់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយស សមិទ្ធផលឆ្នើមអន្តរជាតិ ក្រោយពីការលុបបំបាត់កីឡានេះក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970

កីឡាវាយកូនបាល់ (Tennis) ជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានទទួលពានរង្វាន់ដ៏ឆ្នើមក្នុងកម្មវិធី The Inaugural International Tennis Hall of Fame Global Organization of Distinction Award ក្នុងគោលបំណងការស្តាឡើងវិញក្រោយពីការលុបបំបាត់កីឡានេះក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ។       ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនដោយសាលាកីឡាកិត្តិយសអន្តរជាតិ (ITHF) ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់អន្តរជាតិ (ITF) នៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ ITF នៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។         លោក Todd Martin អគ្គនាយករបស់ ITHF បានមានប្រសាសន៍ថា: “កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ពិភពលោកកិត្យានុភាពកីឡា Hall of Fame បានទទួលស្គាល់នូវសហព័ន្ធមួយដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជំរុញការរីកចម្រើននៃកីឡាវាយកូនបាល់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាអាទិភាពរួមគ្នាសំខាន់នៃសាលាកីឡាអន្តរជាតិនៃកិត្តិនាមនិង សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់អន្តរជាតិ “។ជាទូទៅការតែងតាំងត្រូវបានរៀបចំដោយសហគមន៍កីឡាវាយកូនបាល់ ជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានតំណាងមកពី ITHF និង ITF ។ ពានរង្វាន់នេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់ សមាគមន៍សហព័ន្ធ…